Sobirans, Barcelona

Poblaciones:
Arenys de Munt
La Creueta
Arenys Residencial
Can Jalpi
Els Tres Turons
Collsacreu
Santa Rosa dels Pins
Torrent d'en Puig
El Barri del Migdia
Aiguaviva
Sobirans
Torrentbò
Barri Orient
Barri Nord
Barri Ponent
Can Sagrera
Vallvidrera