Polígon Llevant Industrial, Barcelona

Poblaciones:
L'Eixample
Parets del Vallès
L'Escorxador
Can Riera
Can Pepet
Can Gosc
Polígon Industrial Sector Autopista
Can Volard
Polígon Llevant Industrial
Can Massot
Polígon Industrial Z