Gallifa, Barcelona

Poblaciones:
Sant Boi de Lluçanès
Viladecans
Vila-rasa
Gallifa